ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31)

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31)