ร่วมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ณ สนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ จังหวัดราชบุรี