สพป.ตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธาน และในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด