ประกาศ เรื่องเพยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม