สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)