ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรณ์ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางอาทิตยา ล้ำประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว