สพป.ตราด ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียว พนักงานธุรการ ส 4 นำทีมลูกจ้างประจำสังกัด สพป.ตราด กว่า 10 คน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์) โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกจุดภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน