ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้า

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรณ์ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายอดิเรก ศรีอนันต์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า