สพป.ตราด ร่วมประชุมเพื่อติดตามและวางแผน/กำหนดแนวทางการสนับสนุนให้สถานศึกษาภายในจังหวัดเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและวางแผน/กำหนดแนวทางการสนับสนุนให้สถานศึกษาภายในจังหวัดเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด