ผอ.สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสถานศึกษานำร่องฯ เพื่อเสนอชื่อคณะอนุกรรมการฯ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสถานศึกษานำร่องฯ เพื่อเสนอชื่อคณะอนุกรรมการฯ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ตราด และสพม.จันทบุรี ตราด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด