สพป.ตราด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ อย่างเต็มตามศักยภาพ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด