สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแด่โรงเรียนอนุบาลตราด ในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแด่โรงเรียนอนุบาลตราด ในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตราด