สพป.ตราด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสอนระดับปฐมวัยด้วยกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning)

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสอนระดับปฐมวัยด้วยกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) โดยมี นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด