สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด