สพป.ตราด จัดการประชุมการจัดนิทรรศการงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2566 โดยเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อปรึกษาหารือรูปแบบในการจัดนิทรรศการในงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด