สพป.ตราด จัดการประชุมคณะวิจัย “การส่งเสริมประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะวิจัย “การส่งเสริมประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด