สพป.ตราด จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด