สพป.ตราด นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นิเทศติดตามการเรียนการสอนแบบ active learning โดยวิพากษ์แผนการสอนจิตศึกษาชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม