สพป.ตราด มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และครูผู้สอน

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1. ด.ช.ศิริวทย์ ศรีอาริยะเมตตา 2. ด.ญ.ปารมี บุญชู 3. ด.ช.ณเดษฐ์ เจียมจุฬาลักษณ์ 4. ด.ช.ธารณ นาคบรรพต 5. ด.ญ.พลอยนพัฐห์ เผ็งเหลา 6. ด.ญ.ปุณยภา นัดดาหลง 7. ด.ญ.ปุญญิสา มาฆะเซ็นตร์ : : โรงเรียนอนุบาลตราด ครูผู้สอน นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ 8. ด.ญ.ไมอะ เจด เฮอร็อค : : โรงเรียนวัดสลักเพชร ครูผู้สอน นางสาวนันทวัน ศรีวิรัญ 9. ด.ช.สุวิวัส ฉ่ำทอง : : โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ครูผู้สอน นางคนึงนิตย์ รุ่งโรจน์ 10. ด.ช.อภิรักษ์ อริยบัณฑิตกุล : : โรงเรียนบ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพ 31) ครูผู้สอน นางสาวชัญญา กลิ่นกำเนิด วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. ด.ช.กรวิชญ์ เสี่ยงเคราะห์ 2. ด.ช.ศิรวิทย์ ศรีอาริยะเมตตา 3. ด.ญ.ปารมี บุญชู : : โรงเรียนอนุบาลตราด ครูผู้สอน นางกานดา ครุปิติ และนางสาวพรพิมล สุเมธ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *