สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2566 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2566 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด