สพป.ตราด มอบเกียรติบัตรการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับเงินและรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการยกย่อง และให้ขวัญ กำลังใจในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับเงิน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) 2. โรงเรียนวัดฆ้อ 3. โรงเรียนวัดพนมพริก 4. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) 5. โรงเรียนวัดไทรทอง 6. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 7. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 8. โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนคลองขวาง 2. โรงเรียนบ้านคลองประทุน ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *