สพป.ตราด จัดกิจกรรมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด