สพป.ตราด จัดการประชุมสัมมนาการนำนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาพัฒนาครูเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล โดยมีการใช้นวัตกรรม 3 นวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร. อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการนำนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาพัฒนาครูเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล โดยมีการใช้นวัตกรรม 3 นวัตกรรม ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC นวัตกรรมจิตศึกษา คือกระบวนการที่จะสร้างการเรียนรู้เพื่อความงอกงามด้านใน หรือ “ปัญญาภายใน” 2. นวัตกรรม PBL หรือ Problem Based Learning คือกระบวนการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความงอกงาม ที่จะทำให้เข้าใจโลกภายนอก หรือ “ปัญญาภายนอก 3. นวัตกรรม PLC หรือ Professional Learning Community คือกระบวนการสร้างความรู้ให้กับครูและองค์กร โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้มุ่งเน้นสร้างความรู้ให้กับครู แล้วนำชุดความรู้จากการปฏิบัติมาเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาร่วมกันในชุมชนหรือองค์กร

โดยมีจำนวนผู้บริหารและคณะครูที่จะมาสร้างการรับรู้ จำนวน 145 คน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดสลักเพชร 4 คน 2. โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 10 คน

3. โรงเรียนบ้านหนองบอน 23 คน 4. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 22 คน

5. โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 18 คน 6. โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 6 คน

7. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 7 คน . 8. โรงเรียนวัดทุ่งไกดัก 11 คน

9. โรงเรียนรชุมชนวัดท่าพริก 20 คน 10. โรงเรียนวัด.หนองเสม็ด 8 คน

11. โรงเรียนวัดไทรทอง 12 คน 12. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 4 คน

หลังจากประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *