ผอ.สพป.ตราด พบปะและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบปะและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด