ประกาศ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ประชาสัมพันธ์-รับย้าย