สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา สังกัด สพป.ตราด ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด