สพป.ตราด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วม “กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี” เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้วย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ที่เป็นพลังขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น