สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศติดตามฯ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราด ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลของโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด