สพป.ตราด ร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด