สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลำถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด