มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง โดยมี นางธวัลรัตน์ ทองนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เนื่องด้วยในปี 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยได้ดำเนินกิจกรรมกับ กฟผ. อย่างดียิ่ง นำไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียน ในการเชื่อมต่อการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน