ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สพป.ตราด เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย จำนวน 28 โรงเรียน และระดับประถม จำนวน 2 โรงเรียน เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี