สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด