สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพ โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 บ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด