สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมจามจุรี บ้านปูรีสอร์ท