สพป.ตราด จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนะชัย อุปริรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงาน ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม โดยมีครูผู้ช่วย ในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สพฐ. ในปี 2565-2566 จำนวน 230 ราย เข้ารับการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด