สพป.ตราด ร่วมรับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนสมทบทุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมรับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนสมทบทุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน จากคณะผู้อำนวยการโรงเรียน SEVEN DAYS ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนดังนี้

1. นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์

2. นางพรภิมล ศรีโมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมพร้าว

3. นายภิญโญ ผลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขุด

4. นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100

5. นายสธรรดร ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง

6. นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมพริก

7. นางศศิลักษณ์ บุสยะพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาณรงค์

8. นางสาวกาญจนา อนันตศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตะบก

9. นายทิพย์วรรณ สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณฑล

10. นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก

11. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)

12. นางอาริสา พลอยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

13. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดาน(สวนราษฎร์บำรุง)

14. นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้บุญกุศลจากการร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ จงประสบผลแด่ผู้ที่ร่วมสมทบทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุข ความเจริญ คิดหวังจะทำการสิ่งใดขอให้สมดั่งตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ