ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์