สพป.ตราด รับข้อสอบและกระดาษคำตอบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเก็บรักษาข้อสอบ ณ ห้องมั่นคง สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบประจำสนามสอบ รับข้อสอบและกระดาษคำตอบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเก็บรักษาข้อสอบ ณ ห้องมั่นคง สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด อ.เมือง จ.ตราด