สพป.ตราด ด จัดโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา TRAT EDUCATION AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมข้าราชการครูและสถานศึกษาในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลทรงคุณค่า TRAT EDUCATION AWARDS

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา TRAT EDUCATION AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมข้าราชการครูและสถานศึกษาในสังกัด ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูในฐานะผู้ปฏิบัติ และยกย่องสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลทรงคุณค่า TRAT EDUCATION AWARDS ให้สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทบุคคล ได้แก่

1. 1 ผู้บริหารการศึกษา 1 นวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

2. 1 ศน. 1 นวัตกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

3. 1 ผู้บริหารสถานศึกษา 1 นวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

4. 1 ครู 1นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

5. ห้องเรียนต้นแบบคุณภาพ

6. โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ

2. ประเภทสถานศึกษา ได้แก่

1. โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต

2. โรงเรียนต้อนแบบห้องส้วมสุขสันต์

3. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

4. คลิปวีดีโอ 1 โรงเรียน 1 ผลงานดีเด่น

– ประเภทการสร้างงานสร้างอาชีพ

– ประเภทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

– ประเภทการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

– ประเภทการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

– ประเภทอนุลักษณ์วัฒนธรรมไทย

– ประเภทการบริหารจัดการ

5. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

6. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

7. โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัย

8. โรงเรียนต้นแบบสร้างงานสร้างอาชีพ

9. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือจิตอาสา

10. โรงเรียนต้นแบบการแก้ปัญหา LEARNING LOSS

11. โรงเรียนต้นแบบการนำผลสอบ RT, NT, O-NET สู่การพัฒนา

12. โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพภายใน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *