สพป.ตราด สนับสนุนสมทบทุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับมอบเงินจำนวน 12,000 บาท จากคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะขาม เพื่อสนับสนุนสมทบทุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน ซึ่งนำโดย ว่าที่ร้อยตรีธนพงศ์ บุญวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้บุญกุศลจากการร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ จงประสบผลแด่ผู้ที่ร่วมสมทบทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุข ความเจริญ คิดหวังจะทำการสิ่งใดขอให้สมดั่งตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ