สพป.ตราด ประชุมชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด