สพป.ตราด การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด