สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2566 ผ่านระบบ video conference เพื่อรับทราบนโยบายจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ตราด ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด