สพป.ตราด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หรือการเคลื่อนไหวในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติในการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแกเด็กฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งรับทราบแนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *