สพป.ตราด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา การเรียนรู้ การวางแผน และการพัฒนา ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา การเรียนรู้ การวางแผน และการพัฒนา ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ