ผอ.สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อนพี่น้อง กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อนพี่น้อง กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ และส่งเสริมสุขภาพพลามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ณ สนามฟุตบอลในร่ม อบต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด