สพป.ตราด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2566 ผ่านระบบ video conference เพื่อรับทราบนโยบายจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด