สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำตราด จำนวน 5 แห่ง

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำตราด จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว(รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) โรงเรียนบ้านสวนใน โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) และโรงเรียนวัดบุปผาราม เพื่อดูแลช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พร้อมใน 4 มิติ ทั้งด้านผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน โดยมีนักศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีร่วมสังเกตการณ์