สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก และโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ เพื่อดูแลช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมใน 4 มิติ ทั้งด้านผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน